İngilis Dilində Ən Çox İşlənən 3000 Söz – 15

Spread the love

 

İngilis Dilində Ən Çox İşlənən 3000 Söz – 15

 1. grammar – qrammatika
 2. grand – əsas, böyük
 3. grandchild – nəvə
 4. granddaughter – qız nəvəsi
 5. grandfather – baba
 6. grandmother – nənə
 7. grandparent – nənə, baba
 8. grandson – oğul nəvə
 9. grant , n.
 10. grass – ot
 11. grateful – minnətdar
 12. grave , adj. – qəbir
 13. gray (name) grey – boz
 14. great – böyük
 15. greatly
 16. green , n.
 17. grey (bre) (name usually gray) , n.
 18. grocery (name usually grocery store)
 19. groceries
 20. ground
 21. group
 22. grow – böyümək
 23. grow up
 24. growth
 25. guarantee , v.
 26. guard , v.
 27. guess , n. – təxmin etmək
 28. guest – qonaq
 29. guide , v. – rəhbər
 30. guilty – günahkar
 31. gun – silah
 32. guy – oğlan
 33. habit – alışqanlıq
 34. hair – saç
 35. hairdresser
 36. half , det., pron., adv.
 37. hall – zal
 38. hammer – çəkic
 39. hand , v. – əl
 40. handle , n.
 41. hang
 42. happen – take place
 43. happiness – xoşbəxtlik
 44. unhappiness
 45. happy
 46. happily
 47. unhappy
 48. hard , adv.
 49. hardly – nadirən, ara sıra
 50. harm , v.
 51. harmful – zərərli
 52. harmless – zərərsiz
 53. hat – papaq
 54. hate , n. – nifrət etm.
 55. hatred
 56. have , auxiliary v.
 57. have to modal
 58. he – o
 59. head , v. – baş
 60. headache – baş ağrısı
 61. heal – müalicə etm.
 62. health – sağlamlıq
 63. healthy – sağlam
 64. hear – eşitmək
 65. hearing – eşitmə
 66. heart – ürək
 67. heat , v. – isti
 68. heating – isitmə
 69. heaven – cənnət
 70. heavy – ağır
 71. heavily
 72. heel – daban
 73. height – hündürlük
 74. hell – cəjənnəm  .  go to hell !
 75. hello exclamation,
 76. help , n.
 77. helpful – faydali
 78. hence
 79. her , det. –onun, onu. ona
 80. hers – onunku
 81. here – bura
 82. hero – qəhrəman
 83. herself
 84. hesitate –əcələ etm.
 85. hi exclamation
 86. hide – gizlətmək, gizlənmək
 87. high , adv.- yüksək
 88. highly
 89. highlight , n.
 90. highway – magistral yol – otoban
 91. hill – təpə
 92. him – onu, ona
 93. himself – onun özü
 94. hip
 95. hire , n. – kira tutmaq, işə almaq
 96. his , pron. – onun
 97. historical – tarixi
 98. history – tarix
 99. hit , n. – vurmaq
 100. hobby

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!