İngilis Dilində Ən Çox İşlənən 3000 Söz – 17

Spread the love

 

İngilis Dilində Ən Çox İşlənən 3000 Söz – 17

 1. industrial – sənaye ilə əlaqəli
 2. industry – sənaye
 3. inevitable – qaçınılmaz
 4. inevitably
 5. infect
 6. infected
 7. infection
 8. infectious
 9. influence , v. –təsir etm.
 10. inform – məlumatlandırmaq
 11. informal
 12. information
 13. ingredient
 14. initial , n. –ilk
 15. initially -əvvəllər
 16. initiative – təşəbbüs
 17. injure – yaralanmaq
 18. injured – yaralı
 19. injury – yara
 20. ink – mürəkkəb
 21. inner – daxili
 22. innocent – günahsız
 23. inquiry , enquiry
 24. insect – həşarat
 25. insert – daxil etm.
 26. inside , adv., n., adj.
 27. insist (on) – israr etm. . təkid etm
 28. install
 29. instance
 30. for instance – məsələn
 31. instead – əvəzinə
 32. instead of
 33. institute
 34. institution
 35. instruction
 36. instrument
 37. insult , n.
 38. insulting
 39. insurance – sığorta
 40. intelligence – kəşfiyyat
 41. intelligent – ağıllı
 42. intend
 43. intended
 44. intention
 45. interest , v.
 46. interesting
 47. interested
 48. interior , adj.
 49. internal
 50. international
 51. Internet
 52. interpret – şərh etm .
 53. interpretation – şərh
 54. interrupt – sözünü kəsm.
 55. interruption
 56. interval
 57. interview , v.
 58. into
 59. introduce
 60. introduction
 61. invent – kəşv etm
 62. invention
 63. invest
 64. investigate – araşdırma, tədqiqat
 65. investigation
 66. investment
 67. invitation
 68. invite
 69. involve
 70. involved in
 71. involvement
 72. iron , v.
 73. irritate
 74. irritating
 75. irritated
 76. -ish suffix
 77. island – ada
 78. issue , v. – məsələ
 79. it , det.- bu
 80. its – bunun
 81. item
 82. itself
 83. jacket
 84. jam
 85. January (abbr. Jan.)
 86. jealous – qısqanc
 87. jeans
 88. jelly
 89. jewellery (BrE) (NAmE jewelry)
 90. job
 91. join – birləşməq
 92. joint , n.
 93. jointly
 94. joke , v.
 95. journalist
 96. journey
 97. joy
 98. judge , v. – hakim, yarqılamaq
 99. judgement
 100. juice

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!