İnformatika, online quiz 1, İnformasiya, onun kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikası

Spread the love

 

  • İNFORMATİKA QUİZ NR 1
  • Mövzular; Kursun predmeti və məzmunu, İnformasiya, onun kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikası
  • Sizə bu sınaqda 25 sual üçün  25 dəqiqə vaxt verilir
  • UĞURLAR!
Name
1.

00034; Arif informatikadan  “50” bal yığdı  cümləsi neçə maşın sözüdür?

2.

00022; Sistem blokunda yerləşən, riyazi, məntiqi əməliyyatları yerinə yetirən qurğu hansıdır?

3.

00053; Takt tezliyi ölçülür?

4.

00044; Birinci nəsil EHM-lər və onların element bazası ?

5.

00059; Xarici yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddətə yadda saxlanılır?

6.

00076; Verilənləri müvəqqəti saxlamaq üçün istifadə olunan yaddas:

7.

00058; Kompüter nədir?

8.

00060; Operativ yaddaşda informasiya hansı say sistemində təsvir olunur?

9.

00057; Monitor nə üçündür?

10.

00028; İnformasiyanın əsas xassələri?

11.

0004; Ardıcıllıq düzdür?

12.

00037; İnformatikada informasiyanın hansı növləri var?

13.

00085; Təsvirin formalaşdirilması prinsipinə görə monitorlar

14.

00014; ”Esc” düyməsinin vəzifəsi nədən ibarətdir?

15.

000088;  Komputerə qoşulan periferik qurğuların  uyğunluğu və idarəsi  üçün təyin olunmuş elektron plata hansıdır

16.

00054 - Keş-yaddaş nədir?

17.

00087; Mikroprosesorun işləmə sürətini artırmağa imkan verən yaddaş hansıdır?

18.

00017; “Enter” düyməsinin vəzifəsi nədən ibarətdir?

19.

00051; Mikroprosessorların əsas parametrləri hansılardır?

20.

00075; Riyazi və məntiqi əməliyyatları yerinə yetirən hansı qurğudur?

21.

00016; Ekranda görünən məlumatları buferə köçürmək üçün hansı düymədən istifadə edilir?

22.

00043; EHM-lərin  nəsilləri necə müəyyən olunur?

23.

00046;  Dördüncü nəsil EHM-lər və onların element bazası:

24.

00062; Açıq arxitektura prinsipi nədir?

25.

00035; Informasiyanı ölçmək üçün ən minimal informasiya vahidi?


error: Content is protected !!