İnformatika, online quiz 1, İnformasiya, onun kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikası

Spread the love
슈퍼맨 리턴즈

 

  • İNFORMATİKA QUİZ NR 1
  • Mövzular; Kursun predmeti və məzmunu, İnformasiya, onun kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikası
  • Sizə bu sınaqda 25 sual üçün  25 dəqiqə vaxt verilir
  • UĞURLAR!
Name
1.

00029; İnformasiyanın strukturunu nə müəyyən edir?

2.

00062; Açıq arxitektura prinsipi nədir?

3.

00097;   Operativ yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddətə yadda saxlanılır?

4.

00025; İnformasiya nədir?

5.

000088;  Komputerə qoşulan periferik qurğuların  uyğunluğu və idarəsi  üçün təyin olunmuş elektron plata hansıdır

6.

00045; İkinci nəsil EHM-lər və onların element bazası hansıdır?

7.

00014; ”Esc” düyməsinin vəzifəsi nədən ibarətdir?

8.

00094; Printerin çap etmə sıxlığının ölçü vahidi?

9.

00030; İnformasiyanın qeyd edilməsi üsul və vasitələri:

10.

00075; Riyazi və məntiqi əməliyyatları yerinə yetirən hansı qurğudur?

11.

0002; İnformasiya  ......... şəklində ötürülür, ....... şəklində saxlanılır.

12.

00095; Skanerin funksiyası?

13.

00016; Ekranda görünən məlumatları buferə köçürmək üçün hansı düymədən istifadə edilir?

14.

00083; BİOS  harada yerləşir?

15.

00039; 1 bayt ilə neçə simvolu kodlaşdırmaq mümkündür?

16.

00020; Xarici yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddətə yadda saxlanılır?

17.

00017; “Enter” düyməsinin vəzifəsi nədən ibarətdir?

18.

00023; İnformasiyanı uzunmüddətli yadda saxlayan qurğu hansıdır?

19.

00070; BİOS mikrosxemi:

20.

00098; 3,5 düymlük disklərin həcmi nə qədərdir?

21.

00079; Kompüter və telefon arasında rəqəmli elektron siqnalını analoq siqnalına və ya əksinə çevirən qurğu?

22.

00044; Birinci nəsil EHM-lər və onların element bazası ?

23.

00067; Vinçesterin şərti adı nədir?

24.

0004; Ardıcıllıq düzdür?

25.

00056; PLOTTER nədir?


아이폰 ipa Download the school's silent book air video hd 다운로드 일루전
error: Content is protected !!