İnformatika quiz 3

Spread the love
win7 pe

 

 

  • İNFORMATİKA QUİZ NR 3
  • Mövzular; Kursun predmeti və məzmunu, İnformasiya, onun kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikası, Alqoritm, Sistem proqram təminatı
  • Sizə bu sınaqda 25 sual üçün  25 dəqiqə vaxt verilir
  • UĞURLAR!
Name
1.

00108;    hansı alqoritmə aiddir?

2.

00015; “Back Spase” düyməsinin vəzifəsi nədir?

3.

00055; İnformasiyanı uzunmüddətli yadda saxlayan qurğu ?

4.

0126. Utilitin funksiyası:

5.

00010; Hansı klaviş digər klavişlərin funksiyalarını dəyişmək üçündür?

6.

00091; Printer nə üçündür?

7.

162; Viruslar əsasən hansı məqsədlərlə yaradılır?

8.

00031; Jurnalın səhifəsində 32 sətr və hər sətirdə 64 simvol vardır. 320 k baytlıq faylda bu jurnalın neçə səhifəsinə yerləşdirmək olar?

9.

00084; Qrafiki rejimdə Super VGA-nin digər monitorlardan fərqləndirən əsas xüsüsuiyyətlər

10.

000011; Klaviaturada Caps Lock düyməsinin vəzifəsi nədir?

11.

00082; Fərdi kompyuterin keyfiyyətini xarakterizə edən aşağıdakı göstəricilərdən hansı ən başlıcası hesab olunur?

12.

00047; İlk Fərdi kompüterin  yaranma tarixi

13.

00059; Xarici yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddətə yadda saxlanılır?

14.

00028; İnformasiyanın əsas xassələri?

15.

00057; Monitor nə üçündür?

16.

166; Translyator hansı işi yerinə yetirir?

17.

00014; ”Esc” düyməsinin vəzifəsi nədən ibarətdir?

18.

0072; Serviz proqramlarına aiddir:

19.

00086; Funksional baxımdan yaddaş qurğusunun növləri

20.

00045; İkinci nəsil EHM-lər və onların element bazası hansıdır?

21.

  • 00012 .Aşağıda görünən menyu nə məqsədlə istifadə olunur?


22.

0001; İnformatika nəyi öyrənir?

23.

00079; Kompüter və telefon arasında rəqəmli elektron siqnalını analoq siqnalına və ya əksinə çevirən qurğu?

24.

00066; Prosessor nə üçündür?

25.

165; Alqoritmik proqramı maşın dilinə çevirən proqram:


wix 이미지 다운로드 Download KakaoTalk music Airrider 사랑합니다
error: Content is protected !!