İnformatika quiz 3

Spread the love

 

 

  • İNFORMATİKA QUİZ NR 3
  • Mövzular; Kursun predmeti və məzmunu, İnformasiya, onun kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikası, Alqoritm, Sistem proqram təminatı
  • Sizə bu sınaqda 25 sual üçün  25 dəqiqə vaxt verilir
  • UĞURLAR!
Name
1.

00050; Ana (sistem) platanın üzərində kompüterin hansı komponentləri yerləşdirilmişdir?

2. Your new question!
3.

159; Sistem proqram təminatının tərkibi nədən ibarətdir?

4.

  • 00012 .Aşağıda görünən menyu nə məqsədlə istifadə olunur?


5.

109; Bloku nəyi ifadə edir? 

6.

00062; Açıq arxitektura prinsipi nədir?

7.

00097;   Operativ yaddaş qurğusunda informasiya hansı müddətə yadda saxlanılır?

8.

171; Serviz proqramların funksiyası:

9.

111;   1000 ədəd içərisində ən kiçik ədədin tapılması hansı alqoritmə aiddir?

10.

00076; Verilənləri müvəqqəti saxlamaq üçün istifadə olunan yaddas:

11.

00054 - Keş-yaddaş nədir?

12.

00116; Eyni bir düsturla dəyişənin müxtəlif qiymətlərində dəfələrlə hesablama aparmaq hansı alqoritmə aiddir:

13.

0038; Sistem proqram təminatının tərkib  hissələri?

14.

00016; Ekranda görünən məlumatları buferə köçürmək üçün hansı düymədən istifadə edilir?

15.

135; Texniki xidmət proqramının əsas proqramları:  

16.

00032ı İnformasiyanın təsvir formaları hansılardır?

17.

00036;     240 bayta bərabər olan məlumatın miqdar vahidi hansıdır?

18.

00061; Verilənləri əks etdirən qurğu hansıdır?

19.

128; Antivirus proqramı hansı növ proqrama aiddir?

20.

156; Kompüter qurğularının və ƏS-nin optimal iş rejimini təmin etmək üçün istifadə olunan proqramlar necə adlanır?

21.

0007; İnformasiyanın təsvir formaları hansılardır?

22.

000011; Klaviaturada Caps Lock düyməsinin vəzifəsi nədir?

23. Your new question!
24.

102; Alqoritm latın sözü olub ........ deməkdir.

25.

00021; 3,5 düymlük diskin şərti adı nədir? 


error: Content is protected !!