INFORMATIKA QUIZ 4 Əməliyyat sistemləri 25 sual 25 dəqiqə

Spread the love

 

 

  • INFORMATIKA QUIZ 4
  • Əməliyyat sistemləri
  • 25 sual 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MAGİSTRATURA İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • HƏSƏN M.  050 998 98 11
Name
1.

0011; Fayl nədir?

2.

0018; Eyni zamanda həll olunan məsələlərin sayına görə əməliyyat sistemləri:

3.

004; Faylı kopyalamaq məqsədilə klaviaturada hansı düymələrdən istifadə olunur?

4.

0016; Kompyüterin fəaliyyətini təşkil və idarə edən proqramlar toplusu necə adlanır?

5.

0012; Provodnik proqramında qovluqlar ağacında kiçik kvadrat daxilindəki “+” işarəsi nəyi bildirir?

6.

00101; Verilənlər bazasının idarəetmə sistemi:

7.

001; Aşağıdakılardan hansı birisi informasiyanın xassəsi deyil?

8.

00159; Mürəkkəb quruluşlu tətbiqi proqram paketlərinə daxildir:

9.

00156; Tətbiqi proqram təminatının başlıca təyinatı:

10.

0020; Əməliyyat sistemlərin yaranma tarixi ardıcıllığı

11.

0023; İnformasiya resurslarından istifadəsinə görə əməliyyat sistemləri:

12.

0015; Windows sistemində arxivləşdirmə proqramları....

13.

009; Əməliyyat sistemi nədir?

14.

0022; Proqram interfeysi dedikdə nə başa düşülür?

15.

00105; İnteqrasiya edilmiş proqramın ümumi təyinatlı paketdən əsas fərqi?

16.

0010; Faylın adındakı ikinci hissə nəyi bildirir?

17.

00104; Qrafik redaktorun əsas funksiyası:

18.

00106; Tətbiqi proqram təminatına daxildir:

19.

1; Əməliyyat sistemləri yerinə  yetirdiyi funksiyalara görə hansı qruplara ayrılır?

20.

0019; Eyni zamanda işləyən istifadəçi sayına görə əməliyyat sistemləri:

21.

0024; Əməliyyat sistemlərində serviz vasitələrin təşkili üsulları:

22.

00103; Redaktorun  növləri:

23.

0013; Faylları idarə edən Moy kompyuter və Provodnik qovluqları nə ilə fərqlənir?

24.

00102; Office proqramları hansı növ proqram paketlərinə aid edilə bilər:

25.

0017; Əməliyyat sistemləri hansılardır?


error: Content is protected !!