INFORMATIKA QUIZ 4 Əməliyyat sistemləri 25 sual 25 dəqiqə

Spread the love
Download Story Cheers

 

 

  • INFORMATIKA QUIZ 4
  • Əməliyyat sistemləri
  • 25 sual 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MAGİSTRATURA İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • HƏSƏN M.  050 998 98 11
Name
1.

00101; Verilənlər bazasının idarəetmə sistemi:

2.

00106; Tətbiqi proqram təminatına daxildir:

3.

0024; Əməliyyat sistemlərində serviz vasitələrin təşkili üsulları:

4.

0011; Fayl nədir?

5.

0016; Kompyüterin fəaliyyətini təşkil və idarə edən proqramlar toplusu necə adlanır?

6.

0014; Faylın adı neçə hissədən ibarətdir?

7.

0022; Proqram interfeysi dedikdə nə başa düşülür?

8.

0025; Səbəkə proqram təminatı:

9.

0010; Faylın adındakı ikinci hissə nəyi bildirir?

10.

008;   zip hansı proqrama məxsus faylın genişlənməsidir?

11.

0015; Windows sistemində arxivləşdirmə proqramları....

12.

001; Aşağıdakılardan hansı birisi informasiyanın xassəsi deyil?

13.

0019; Eyni zamanda işləyən istifadəçi sayına görə əməliyyat sistemləri:

14.

003;   Bu əmrlərdən hansı Fayl menyusuna aid deyil?

15.

0018; Eyni zamanda həll olunan məsələlərin sayına görə əməliyyat sistemləri:

16.

00102; Office proqramları hansı növ proqram paketlərinə aid edilə bilər:

17.

009; Əməliyyat sistemi nədir?

18.

004; Faylı kopyalamaq məqsədilə klaviaturada hansı düymələrdən istifadə olunur?

19.

00104; Qrafik redaktorun əsas funksiyası:

20.

00103; Redaktorun  növləri:

21.

  1. Faylın adı neçə simvoldan ibarət ola bilər?

22.

0017; Əməliyyat sistemləri hansılardır?

23.

0012; Provodnik proqramında qovluqlar ağacında kiçik kvadrat daxilindəki “+” işarəsi nəyi bildirir?

24.

0020; Əməliyyat sistemlərin yaranma tarixi ardıcıllığı

25.

00156; Tətbiqi proqram təminatının başlıca təyinatı:


진격의거인 만화책 Download Kart Rider Hack Instead, 삼성 카메라 ilauncher
error: Content is protected !!