İNFORMATİKA QUİZ, LOKAL ŞƏBƏKƏLƏR, İNFORMASİYANIN İŞLƏNMƏSİ

Spread the love
Download the resume free form

 

  • İNFORMATİKA QUİZ
  • LOKAL ŞƏBƏKƏLƏR, İNFORMASİYANIN İŞLƏNMƏSİ
  • 25 sual 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MAGİSTRATURA, ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • HƏSƏN M.  050 998 98 11
Name
1.

2001;  Kompüter telekommunikasiyası nə deməkdir?

2.

2015; Server nədir?

3.

0018;  28800bit/saniyə informasiyanı ötürən modem 2 səhifə mətni (3600 bayt) nə qədər vaxta ötürə bilər?

4.

1008; Bunlardan hansı marşrutizator deyil?

5.

2005; Kommunikasiya edilmiş keyfiyyətli telefon xətti nə qədər informasiya ötürə bilər?

6.

0015; HTML nədir?

7.

2009;  Lokal kompüter şəbəkələrindəki kompüterlərin bir-birindən uzaqlığı orta hesabla nə qədər ola bilər?

8.

2010; Lokal şəbəkələrdə normal fəaliyyətin təmin olunması üçün istifadə edilən kompüterlərin bir-birilə əlaqələndirilməsinin məntiqi sxemləri hansılardır?

9.

2004;  Burada yüksək səviyyəli domen hansıdır?

10.

0011; İnternet şlyuzu nədir?

11.

0014;  FTP protokolunun əsas vəzifəsi nədir?

12.

007;  informasiyanın təsvir formaları hansılardır?

13.

2011; Lokal şəbəkədə proqram təminatının  hansı xidmət serverlərindən istifadə edilir?

14.

001; Kompüter şəbəkələrinin hansı növləri var?

15.

1009;  Fayl-server texnologiyasının mahiyyəti nədir?

16.

2012;  Lokal kompüter şəbəkəsi nədir?

17.

2003; İnternetdə istifadəçini təmin edən təşkilat necə asdlanır?

18.

009; Açıq sistemlərin qarşılıqlı münasibət modelində (OSİ) şəbəkə funksiyalarının neçə səviyyəsi mövcuddur?

19.

2007;  Bütün tip kompüter şəbəkələrinin əsas təyinatı nədir?

20.

2006; Kompüter şəbəkəsini yaratmaq üçün əsas nəlıərin olması vacibdir?

21.

0010; Müraciət metoduna əsasən şəbəkə qurulmasının hansı növləri mövcuddur?

22.

0016; Server nədir?

23.

1007;  Şlüzün əsas təyinatı nədir?

24.

2002;  Şəbəkə resurslarının təmin edən kompüter necə adlanır?

25.

1006;  Körpü nnədir?


아이폰 어플 무료 Java spring Excel 알리 365 일 스위치 팩
error: Content is protected !!