İnformatika, Say Sistemləri

Spread the love
인피니트 배드

 

 

 • SAS SİSTEMLƏRİ
 • 25 SUAL 25 DƏQİQƏ
 • UĞURLAR
Name
1.

0031;  Rum rəqəmləri ilə yazılmış CXV ədədi onluq say sistemində hansı ədəddir?

2.

0025-  Bir Kilobayt neçə baytdır?

3.

0022-  Bir bayt neçə bitdir?

4.

0044;  Onluq say sistemində hansı rəqəmlərdən istifadə edilir?

5.

0017 - Rum say sistemində I hansı ədədi bildirir?

6.

008 -   16-lıq say sistemində neçə rəqəm var?

7.

001; Onluq say sistemi neçə rəqəmdən ibarətdir?

8.

 • 0038- 1110112 ədədinin 10-luq say sistemində yazılışı necədir?

 • A) 2010

 • B) 4910

 • C) 5910

 • D) 8410

 • E) 32710

9.

0012-   777- hansı say sisteminin ən böyük ədədidir?

10.

0042; Hansı mövqesiz say sistemidir?

11.

005-  264 ədədi komputerin yaddaşında nə qədər yer tutur?

12.

0049; 1000010112 ədədi onluq say sistemində necə təsvir olunur?

13.

0026- Operativ yaddaşda informasiya hansı say sistemində təsvir olunur?

14.

27;  Rum rəqəmləri ilə yazılmış LX ədədi onluq say sistemində neçəyə bərabərdir?

15.

0028-  Rum say sistemində C hansı ədədi bildirir?

16.

0050;  Onluq say sistemində verilmiş ən böyük üç rəqəmli ədədlə ən kiçik üç rəqəmli ədədin cəmi ikilik say sistemində necə təsvir olunur?

17.

0032;  Rum rəqəmləri ilə yazılmış CXX ədədi onluq say sistemində hansı ədəddir?

18.

0048;   16310 ədədi ikilik say sistemində necə təsvir olunur?

19.

0034; 12 ədədi rum say sistemində necə təsvir edilir?

20.

0043;  İkilik say sistemində hansı rəqəmlərdən istifadə edilir?

21.

009-    Say sistemlərinin hansı növlərinin mövcüddur?

22.

0045-  10002 ədədi onluq say sistemində necə təsvir olunur?

23.

00018 - Rum say sistemində V hansı ədədi bildirir?

24.

 • 0037;  52910 ədədinin ikilik say sistemində yazılışı necədir?

 • A) 100111112

 • B) 100001100012

 • C) 1000100012

 • D) 10000100002

 • E) 10000100012

25.

0035; Sinifdə 11112 sayda qız, 11002 sayda oğlan var. Sinifdə neçə şagird var?


크롬 rtmp 구글 영상 다운로드 물리엔진 adobe reader 10
error: Content is protected !!