İnformatika, Say Sistemləri

Spread the love

 

 

 • SAS SİSTEMLƏRİ
 • 25 SUAL 25 DƏQİQƏ
 • UĞURLAR
Name
1.

27;  Rum rəqəmləri ilə yazılmış LX ədədi onluq say sistemində neçəyə bərabərdir?

2.

0019 - Rum say sistemində X hansı ədədi bildirir?

3.

0023-  İnformasiya ikilik say sisteminə və əksinə necə çevrilir?

4.

005-  264 ədədi komputerin yaddaşında nə qədər yer tutur?

5.

006 -   569,710 ədədini açıq şəkildə təsvirini verin?

6.

00047;  İkilik say sisteminin əsası nədir?

7.

00018 - Rum say sistemində V hansı ədədi bildirir?

8.

0036; İkilik say sistemində verilmiş 10011,012 ədədini onluq say sisteminə çevirin:

9.

0046-  Onluq say sistemində verilmiş 10 ədədi ikilk say sistemində nəyə bərabərdir?

10.

0031;  Rum rəqəmləri ilə yazılmış CXV ədədi onluq say sistemində hansı ədəddir?

11.

0048;   16310 ədədi ikilik say sistemində necə təsvir olunur?

12.

0017 - Rum say sistemində I hansı ədədi bildirir?

13.

0034; 12 ədədi rum say sistemində necə təsvir edilir?

14.

009- Say sisteminin əsası dedikdə nə başa düşülür?

15.

 • 0040-  1410 ədədi ikilik say sistemində necə təsvir edilir?

 • A) 11102

 • B) 11012

 • C) 111112

 • D) 111002

 • E) 101112

16.

0026- Operativ yaddaşda informasiya hansı say sistemində təsvir olunur?

17.

0029;  Rum say sistemində D hansı ədədi bildirir?

18.

0042; Hansı mövqesiz say sistemidir?

19.

007- 8-lik say sistemində axırıncı rəqəm hansıdır?

20.

0004 -   10+10=100 bu beraberlik hansi say sisteminde dogrudur?

21.

0015-  Kompüter nə üçün 2-lik say sistemi ilə işləyir:

22.

0013-  Kompüterin hesabi əsasını nə təşkil edir?

23.

 • 0038- 1110112 ədədinin 10-luq say sistemində yazılışı necədir?

 • A) 2010

 • B) 4910

 • C) 5910

 • D) 8410

 • E) 32710

24.

0012-   777- hansı say sisteminin ən böyük ədədidir?

25.

008 -   16-lıq say sistemində neçə rəqəm var?


error: Content is protected !!