Ingilis dili, Kurrikulum 5ci sinif testi cavablari

Spread the love
Ball Flip
  • Salam Kurikulum ingilis dili dərsliklərinin və testlərini səhifə səhifə izahı buraya yüklənəcəkdir 영문 윈도우10. Səhifəmizə dəstək olmaq üçün – bizim web səhifəni watsapfacebook və instagram statusunuzda paylaşın.  Həsən Əlisoy m. 

Unit1
A variantı;  1c 2b 3d 4b 5c 6a 7b 8.1,4 9.14 10.1d 2c 3b xaricidil.com 
B variantı;  1c 2c 3a 4d 5a 6c 7a 8.24 9.13 10.14  xaricidil.com 
C variantı;  1a 2c 3c 4b 5b 6b7b 8.24 9.14 10.1e 2a 3b xaricidil.com 
D variantı;  1c 2c 3a 4a 5a 6b 7a 8.13 9.12 10.1b2a3d  xaricidil.com  Text 1a 2b 3a 4b

 

Unit2
A variantı;  1b 2b 3c 4b 5b 6d 7c 8.124 9.13 10.1d 2a 3c   xaricidil.com 
B variantı;  1d 2a 3b 4c 5a 6a 7d 8.13 9.13 10.1b 2d 3c  xaricidil.com 
C variantı;  1d 2c 3b 4b 5d 6a 7b 8.14.9.13.10.1a2c3b  xaricidil.com 
D variantı;  1b 2d 3a 4c 5a 6c 7a 8.12 9.1a2b 10.1b 2a 3c  xaricidil.com  Text 1c 2c 3a 4d

 

Unit3
A variantı;  1d 2c 3a 4c 5a 6a 7a 8.1d 2a 3c 9.1a 2c 3b 10.1d 2c xaricidil.com 
B variantı;  1b 2b 3b 4a 5d 6b 7b 8.1d 2a 3b 9.1b 2d 10.1b 2d xaricidil.com 
C variantı;  1b 2c 3b 4d 5a 6b 7b 8.24 9.134 10.1d 2a 3e  xaricidil.com 
D variantı;  1c 2d 3d 4b 5c 6c 7d 8.13 9.14 10.1b 2a 3c  xaricidil.com  Text 1b 2d 3a 4c

 

Unit 4
VariantA; 1b 2c 3d 4c 5b 6b 7c 8.14 9.12 10.14 xaricidil.com
VariantB; 1b 2a 3a 4d 5a 6d 7b 8.134 9.14 10.1a2c3b  xaricidil.com
VariantC; 1c 2b 3d 4a 5c 6b 7c 8.13 9.14 10.1c2b3a xaricidil.com
VariantD; 1a 2c 3c 4b 5a 6b 7d 8.24 9.14 10.1c2e3a xaricidil.com  Text 1b 2a 3a 4d

 

Unit5
VariantA; 1c 2d 3a 4b 5d 6c 7c 8.14 9.23 10.1c2d3e  xaricidil.com
VariantB;  1b 2b 3a 4d 5b 6d 7d 8.21 9.14 10.1a2b3e xaricidil.com
VariantC;  1c 2c 3c 4b 5c 6c 7a 8.1d2e3c 9.1c2a3b 10.1a2c3b  xaricidil.com
VariantD;  1a 2c 3b 4c 5 6a 7c 8.13 9.1a2d3b 10.1c2a3d xaricidil.com   Text 1c 2c 3c 4c

 

First half year
VariantA 1d 2a 3c 4d 5c 6a 7d 8b 9a 10c 11b 12a 13d 14c 15b 16.1,5 17.2,4 18.1d2a3b 19.1a2d3b 20.1d2a3e  xaricidil.com 
VariantB  1a 2a 3a 4c 5a 6b 7c 8a 9d 10a 11b 12d 13d 14c 15c 16.3,5 17.3,4,1,6,5,2 18.1,5 19.1b2e3d 20.1b2a3c xaricidil.com

 

Unit6
VariantA 1d 2b 3b 4b 5b 6a 7c 8.1,4 9.3,4 10.1d2a3c xaricidil.com
VariantB 1b 2c 3a 4c 5b 6d 7b 8.3,4 9.1,5 10.1a2c3b xaricidil.com
VariantC 1c 2c 3d 4b 5d 6a 7c 8.1,4 9.2,3 10.1, xaricidil.com
VariantD 1b 2a 3c 4c 5d 6d 7b 8.3,4 9.3,4 10.1a2b3c  xaricidil.com  Text 1d 2c 3a 4c

 

Unit7
VariantA1a 2a 3c 4c 5c 6a 7c 8.14 9.1b2a3c 10.1e2c3b xaricidil.com 
VariantB 1b 2b 3d 4d 5b 6d 7b 8.14 9.34 10.1c2b3a xaricidil.com
VariantC1d 2c 3b 4d 5d 6a 7c 8.1b2c3a 9.1b2a3c 10.1c2a3b xaricidil.com 
VariantD1a 2c 3c 4c 5a 6d 7b 8.34 9.14 10.1a2d3c xaricidil.com   Text 1b 2d 3b 4a

 

Unit8
VariantA1a 2a 3b 4n 5c 6d 7b 8.14 9.1c2a3b 10.1c2a3b  xaricidil.com 
VariantB 1c 2b 3d 4c 5b 6b 7c 8.23 9.41325610.1a2e3d  xaricidil.com
VariantC1a 2c 3c 4d 5d 6d 7d 8.14 9.1d2a3b10.1b2d3e xaricidil.com
VariantD1c 2a 3c 4c 5c 6c 7d 8.1d2e3c 9.32 10.1d2c3a  xaricidil.com  Text 1d 2d 3a 4b

 

Unit9
VariantA 1b 2c 3b 4c 5c 6a 7c 8.24 9.23 10.1b2e3a  xaricidil.com 
VariantB 1b 2a 3c 4b 5a 6a 7a 8.24 9.1a2c3d10.1b2d3e   xaricidil.com 
VariantC 1b 2b 3b 4c 5a 6b 7c 8.34 9.1b2e3c 10.1b2c3e   xaricidil.com 
VariantD 1c 2d 3c 4b 5c 6d 7a 8.245 9.24 10.1b2a3c   xaricidil.com  Text 1d 2b 3c 4c

 

Unit10
VariantA 1a 2b 3d 4d 5a 6a 7b 8.23 9.24 10.1b2c3a xaricidil.com
VariantB 1a 2b 3b 4d 5a 6d 7b 8.13 9.14 10.1b2a3d xaricidil.com
VariantC 1b 2c 3d 4c 5d 6a 7a 8.24 9.14 10.1b2c3a xaricidil.com
VariantD 1d 2b 3b 4c 5d 6b 7c 8.15 9.1c2a3d 10.1a2b3c  xaricidil.com Text 1b 2c 3a 4c

 

Unit 11
VariantA;  1a 2c 3d 4a 5b 6c 7a 8.13 9.12 10.1a2d3b  xaricidil.com
VariantB;  1c 2c 3c 4d 5c 6a 7d 8.13 9.13 10.1a2e3d xaricidil.com
VariantC;  1a 2d 3b 4a 5c 6b 7d 8.14 9.34 10.1b2a3c  xaricidil.com
VariantD;  1c 2b 3b 4c 5d 6a 7c 8.124 9.1a2d3b 10.1b2e3c  xaricidil.com Text1d 2b 3b 4c

 

Unit 12
VariantA;  1b 2c 3a 4c 5b 6c 7a 8.14 9.1b2a3e 10.1c2e3b  xaricidil.com
VariantB;  1d 2c 3d 4b 5b 6c 7c 8.13 9.13 10.1d2b3a  xaricidil.com
VariantC;  1c 2b 3a 4d 5d 6a 7b 8.13 9.1b2d3c 10.1d2b  xaricidil.com
VariantD; 1c 2b 3c 4d 5c 6a 7b 8.24 9.12 10.1c2b3e  xaricidil.com Text 1a 2a 3d 4b

 

The Second half year
VariantA;  1b 2c 3c 4d 5a 6b 7a 8d 9a 10d 11d 12d 13b 14a 15a 16.1,2,4,5 17.1,4 18.1,3 19.1b2d3e 20.1a2c3e   xaricidil.com
VariantB;  1b 2c 3a 4a 5b 6c 7a 8c 9b 10c 11a 12d 13a 14d 15a 16.2,4 17.1,5 18.2,5 19.1c2a3e 20.1c2b3a   xaricidil.com

3 days

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!