Kurikulum TEST 5

Spread the love
일러스트 ai

 

  • Kurikulum TEST 5
  • 25 test 25 dəqiqə
  • İNGİLİS DİLİ MİQ, MAGİSTRATURA (1. -2. tur), ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • UĞURLAR
Name
1.

9009. Aşağıdakılardan hansı təlim üsuludur?

2.

1123. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

3.

1016. Təfəkkür növlərinin ierarxiyası necədir?

4.

1022. Aşağıdakdardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?

5.

6016. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı nə vaxt təsdiq edilmişdir? 

6.

3006. Aşağıdakılardan hansı kurikulumun əsas xüsusiyyətlərinə aid deyildir?

7.

9020. Fərd, dövlət və cəmiyyətin dəyişən ehtiyacını fəal dərsin hansı xüsusiyyəti nəzərə alır?

8.

6024, “Müəyyən fənn üzrə məlumat xarakterli biliklərdir” fikri biliyin hansı növünə aiddir?

9.

1106. Summativ qiymətləndirmə hansı üsullarla aparılır?

10.

13. Fəal təlimin xüsusiyyətlərinə aid olmayanları seçin.

11.

9006. Aşağıdakılardan hansı ənənəvi qiymətləndirmə sisteminə aiddir?

12.

006. Hansı təlimin təşkilinə verilən əsas tələblərə aid deyil?

13.

8016. Kurikulum nədir?

14.


5011. Sxemi tamamlayın

15.

9004. Planlaşdırmanın neçə növü var?

16.

6004. “Şagirdin fəaliyyəti və yaradıcılığı öndədir” fikri biliyin hansı növünə aiddir?

17.

7024. Aşağıdakılardan hansı müasir qiymətləndirməyə aid deyil?

18.

8020. Aşağıdakılardan hansı biliyin kateqoriyasına aiddir?

19.

9008. Formativ qiymətləndirmədə istifadə olunan metod və vasitələr hansılardır?

20.

8013. Aşağıdakı fikirlərdən hansı  doğru deyil?

21.

0016. Hansı xüsusiyyət fərdi iş formasının müsbət cəhətinə aiddir?

22.

4001.Sualların səviyyələr üzrə paylanması hansı bənddə düzgündür?

23.

2021. İnformatika: 2.1.1. Obyektin ^ informasiya modelini izah edir. “Aşağıdakılardan hansı təqdim edilmiş alt standartın bilik (1) və fəaliyyət (2) kateqoriyalarını əks etdirir.

24.

3002. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin.
1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 
2. Qiymətləndirmə növləri və üsulları
3. İş formaları
4. Təlimin nəticələri
5. Standart
6. Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər
7. Üsullar

25.

1017. Biliyin kateqoriyaları hansı bənddə düzgün göstərilmişdir? 


winpcap Download fluorescent skins osx 모하비 다운로드 hp 8600드라이버 다운로드
error: Content is protected !!