Ingilis dili, Kurrikulum 7ci sinif testi cavablari

Spread the love
 • Salam Kurikulum ingilis dili dərsliklərinin və testlərini səhifə səhifə izahı buraya yüklənəcəkdir 서바이벌 로얄. Səhifəmizə dəstək olmaq üçün – bizim web səhifəni watsapfacebook və instagram statusunuzda paylaşın.  Həsən Əlisoy m. 

Unit 1 

 • Variant A 1.B, 2.A, 3.A, 4.C, 5.A, 6.A, 7.B, 8.23, 9.4 2 1 3, 10.1-d, 2-b,c 3-a
 • Variant B 1.C, 2.D, 3.A, 4.C, 5.A, 6.B, 7.A, 8.2 3, 9.4 2 3 1, 10 Download Warcraft3 iso. 1-b, 2-a, 3-c-e.  (xaricidil.com)  
 • Variant C  1.A, 2.A, 3.B, 4.C, 5.C, 6.B, 7.A, 8.13, 9.15, 10.1-a,2-b,3-ce
 • Variant D  1.B, 2.B, 3.A, 4.A, 5.A, 6.C, 7.D, 8.14, 9.15, 10.1-c,2-b.3-e
  Text: 1.B, 2.C, 3.A, 4.C, 5.A  (xaricidil.com)  

 

Unit 2  

 • Variant A  1.B, 2.D, 3.A, 4.C, 5.C, 6.B, 7.D, 8.23, 9.345, 10.1-d,2-b  (xaricidil.com)  
 • Variant B 1.A, 2.A, 3.A, 4.D, 5.B, 6.B, 7.B, 8.24, 9.15, 10.1-d,2-a,3-e   (xaricidil.com)  
 •  Variant C 1.D, 2.A, 3.B, 4.C, 5.B, 6.B, 7.C, 8.14, 9.13, 10.54132  (xaricidil.com)  
 •  Variant D 1.C, 2.B, 3.A, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.234, 9.15, 10.45
  Text: 1.C, 2.D, 3.B, 4.A, 5.C  (xaricidil.com)  

 

Unit 3

 • Variant A 1.A, 2.C, 3.D, 4.D, 5.D, 6.D, 7.B, 8.12, 9.24, 10.1-B, 2-A, 3-E  (xaricidil.com)  
 • Variant B 1.D, 2.A, 3.B, 4.A, 5.B, 6.B, 7.B, 8.14, 9 베가스 13 키젠 다운로드. 1-A, 2-C, 3-D, 10.1-E, 2-B, 3-C (xaricidil.com)  
 • Variant C 1.A, 2.B, 3.C, 4.C, 5.C, 6.D, 7.A, 8.14, 9.1-A, 2-C, 3-E, 10.14  (xaricidil.com)  
 • Variant D 1.A, 2.B, 3.B, 4.D, 5.D, 6.C, 7.A, 8.14, 9.1-C, 2-A, 3-D, 10.1-A E, 2-C, 3-D  Text: 1.D, 2.B, 3.B, 4.C, 5.B
  (xaricidil.com)  

 

Unit 4

 • Variant A 1.B, 2.A, 3.C, 4.B, 5.D, 6.A, 7.B, 8.1a,2-ce,3-d, 9.1-b,2-d,3-c, 10.13  (xaricidil.com)  
 • Variant B 1.D, 2.D, 3.A, 4.B, 5.A, 6.B, 7.C, 8.34, 9.23, 10.23  (xaricidil.com)  
 • Variant C  1.B, 2.A, 3.C, 4.B, 5.D, 6.C, 7.A, 8.34, 9.13, 10.34  (xaricidil.com)  
 • Variant D  1.B, 2.A, 3.C, 4.A, 5.C, 6.C, 7.C, 8.13, 9.1-c,2-a,3-d, 10.1-a,2-d,3-ce   Text: 1.A, 2.C, 3.D, 4B, 5.A

 

Tests For The First Half-Year(Units 1-4)  (xaricidil.com)  

1.A, 2.C, 3.A, 4.D, 5.B, 6.C, 7.A, 8.B, 9.B, 10.C, 11.A, 12.B, 13.D, 14.D, 15.1-c,2-a,3-b, 16.35,  17.234, 18.23,   19.145,   20 .134  (xaricidil.com)  

 

Unit 5 (xaricidil.com)  

 • Variant A  1.C, 2.B, 3.D, 4.B, 5.C, 6.A, 7.A, 8.12, 9.123, 10.1-b,2-c,3-a
 • Variant B  1.C, 2.A, 3.C, 4.A, 5.A, 6.C, 7.D, 8.14, 9.13, 10.12 (xaricidil.com)  
 • Variant C  1.C, 2.A, 3.A, 4.A, 5.C, 6.D, 7.A, 8.23, 9.14, 10.1-b,2-e.3-c
 • Vatiant D  1.C, 2.A, 3.B, 4.A, 5.A, 6.A, 7.A, 8.35, 9.14, 10.1-a,2-c,3-d  Text: 1.C, 2.A, 3.B, 4.D, 5.A  (xaricidil.com)  

Unit 6  (xaricidil.com)  

 • Variant A  1.C, 2.D, 3.D, 4.B, 5.C, 6.B, 7.B, 8.124, 9.14, 10.1-b,2-a,3-c  (xaricidil.com)  
 • Variant B  1.B, 2.C, 3.C, 4.A, 5.A, 6.C, 7.B, 8.45, 9.12,10.1-c,2-b,3-a
 • Variant C  1A, 2.B, 3.A, 4.A, 5C, 6.A, 7.B, 8.24, 9.34, 10.45  (xaricidil.com)  
 • Variant D  1.B, 2.B, 3.C, 4.B, 5.D, 6.A, 7.B, 8.34, 9.1-c,2-b,3-a, 10.14  Text: 1.A, 2.D, 3.C, 4.D, 5.D

 

Unit 7  (xaricidil.com)  

 • Variant A;  1.A, 2.D, 3.A, 4.C, 5.B, 6.A, 7.A, 8.12, 9.1-b,2-a,3-c, 10.1-a,2-c,3-d  (xaricidil.com)  
 • Variant B;  1.A, 2.A, 3.B, 4.C, 5.A, 6.D, 7.A, 8.124, 9.1-b,2-a,3-c, 10.1-b,2-d,3-a
 • Variant C;  1.D, 2.A, 3.C, 4.A, 5.B, 6.A, 7.A, 8.B, 9.1-d,2-a,3-e, 10.1-b,2-e,3-a  (xaricidil.com)   Text: 1.C, 2B, 3.D, 4.A, 5.D

 

Unit 8

 • Variant A; 1.D, 2.B, 3.B, 4.B, 5.A, 6.C, 7.A, 8.1-b,2-d,3-a, 9.12, 10.236
 • Variant B;  1.D, 2.C, 3.B, 4.C, 5.D, 6.A, 7.A, 8.23, 9.13, 10.134
 • Variant C; 1.A, 2.B, 3.D, 4.B, 5.C, 6.B, 7.A, 8.135, 9.1-d,2-b,3-a, 10.23 (xaricidil.com)   Text: 1.A, 2.C, 3.D, 4B, 5.A

 

Unit 9

 • Variant A; 1.B, 2.D, 3.A, 4.A, 5.B, 6.A, 7.A, 8.245, 9.13, 10.14
 • Variant B; 1.A, 2.C, 3.D, 4.A, 5.C, 6.A, 7.A, 8.145, 9.12, 10.134
 • Variant C; 1.C, 2.B, 3.A, 4.A, 5.C, 6.B,7.A, 8.145, 9.12, 10.1-a,2-b (xaricidil.com)   Text: 1.A, 2.C, 3.A, 4.B, 5.D

 

Unit 10

 • Variant A; 1.A, 2.B, 3.D, 4.A, 5.B, 6.A, 7.A, 8.23, 9.234, 10.13
 • Vatiant B; 1.A, 2.A, 3.D, 4.A, 5.D, 6.A, 7.B, 8.23, 9.14, 10.1-c,2-b,3-a
 • Variant C; 1.A, 2.B, 3.B, 4.A, 5.A, 6.A, 7.C, 8.34, 9.1-a,2-c,3-b, 10.13 (xaricidil.com)   Text: 1B, 2.A, 3.D, 4.B, 5.D

Tests For The Second Half-Year (Units 5-10)
1.C, 2.B, 3C, 4.C, 5.D, 6.D, 7.A, 8.B, 9.A, 10.C, 11D, 12.A, 13.B, 14A, 15.12, 16.24, 17.45,18.1-b,2-c,3-a,19.135, 20.1-b,2-c,3-a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!