LISTENING 11, Dim 2019cu il ingilis dili dinləmə testi çalışmaları

Spread the love
gaugan

Əziz tələbələr, səhifəmizin bu bölməsində sizin üçün 2019 cu il DİM qəbul imtahanında olan dinləmə testlərinə nümunələr paylaşacağıq Windows 7 8.1 10. DİM imtahanında siziə kömək olacağına inanırıq.  Mətni dinləmək üçün üçbucaq işarəsinə sıxın. (click play)

      1. listening 11
  • LISTENING TEST 11
  • TEST WRITTEN BY HASAN ALISOY
  • LISTEN THE PASSAGE AND ANSWER 6 QUESTIONS 
  • FOR THIS YOU HAVE 15 MINUTES
  • GOOD LUCK 
Name
1.

Choose the correct sentence according to the listening text. 

2.

Choose the wrong sentence according to the listening text. 

3.

Choose the correct sentence according to the listening text.  (2 correct answers)

4.

Choose the correct sentence according to the listening text.  (2 correct answers) My sister puts on her ... and ... . 

5.

My mum puts on her ... .

6.

Choose the correct sentence according to the listening text.  (2 correct answers)


Download The Movie for Love Concert
error: Content is protected !!