LISTENING 26, Dim 2019cu il ingilis dili dinləmə testi nümunələri çalışmaları

Spread the love
apache hwp 다운로드

 

Əziz tələbələr, səhifəmizin bu bölməsində sizin üçün 2019 cu il DİM qəbul imtahanında olan dinləmə testlərinə nümunələr paylaşacağıq 말달리자 다운로드. DİM imtahanında siziə kömək olacağına inanırıq.  Mətni dinləmək üçün üçbucaq işarəsinə sıxın. (click play) Bu səhifəni sizə Həsən Əlisoy müəllim hazırlayıb Windows XP SP3 다운로드.

      1. listening 26
 • LISTENING TEST 26
 • TEST WRITTEN BY HASAN ALISOY
 • LISTEN THE PASSAGE AND ANSWER 6 QUESTIONS 
 • FOR THIS YOU HAVE 15 MINUTES
 • GOOD LUCK 
 • Bu mətnin yazısını cavabların aldında tapa bilərsiniz
Name
1.

 • Which statemes comes after these statements? 

 • The weather can be quite mild in May. 

 • June is usually a nice warm month. 

 • Many people get married in June. 

 • July can be hot.  

2.

One is correct

3.

One statement is wrong ....

4.

By the time that March ends, ... .

5.

One of the statements is wrong ...


error: Content is protected !!