LISTENING 3

Spread the love
기아 자동차 서체 다운로드

 

Əziz tələbələr, səhifəmizin bu bölməsində sizin üçün 2019 cu il DİM qəbul imtahanında olan dinləmə testlərinə nümunələr paylaşacağıq Knox 3.7.0. DİM imtahanında siziə kömək olacağına inanırıq.  Mətni dinləmək üçün üçbucaq işarəsinə sıxın. (click play)

      1. listening text 3
  • LISTENING TEST 3
  • TEST WRITTEN BY HASAN ALISOY
  • LISTEN THE PASSAGE AND ANSWER 3 QUESTIONS 
  • FOR THIS YOU HAVE 15 MINUTES
  • GOOD LUCK 
Name
1.

Which word in the text has the meaning "to make people accept a custom"?

2.

Which variant is correct? (2 correct answers)

3.

Choose the correct word from the text.    Mother's Day is ... in March.


하스스톤 데이터
error: Content is protected !!