LISTENING 52, 2019cu il ingilis dili dinləmə testi nümunələri çalışmaları

Spread the love

Əziz tələbələr, səhifəmizin bu bölməsində sizin üçün 2019 cu il qəbul imtahanında olan dinləmə testlərinə nümunələr paylaşacağıq. Qəbul imtahanında siziə kömək olacağına inanırıq.  Mətni dinləmək üçün üçbucaq işarəsinə sıxın. (click play) Bu səhifəni sizə Həsən Əlisoy müəllim hazırlayıb.

      1. LISTENING 52
Name
1.

Choose the wrong statement. 

2.

Complete the given sentence; Many of them clear parts of the forest for farms. This is called ... 

3.

About how much of the famous Amazon rain forest is gone now?

4.

....  is a modem idea that tries to protect the rain forest?  Complete the given sentence. 

5.

About how many people live in Amazon rain forest?


2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!