LISTENING 54, Dim 2019cu il ingilis dili dinləmə testi nümunələri çalışmaları

Spread the love
Download the subtitle for Urban Time

Əziz tələbələr, səhifəmizin bu bölməsində sizin üçün 2019 cu il DİM qəbul imtahanında olan dinləmə testlərinə nümunələr paylaşacağıq Sprout. DİM imtahanında siziə kömək olacağına inanırıq.  Mətni dinləmək üçün üçbucaq işarəsinə sıxın. (click play) Bu səhifəni sizə Həsən Əlisoy müəllim hazırlayıb j2ee 다운로드.

 

      1. LİSTENİNG 54

 

1.

Who is Jeff Hunt?

2.

What does Barbara think about Jean's job?

3.

Who does Jean live with?

4.

Where does Barbara work?

5.

Who does Barbara live with?


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!