LISTENING 61, Dim 2019cu il ingilis dili dinləmə testi nümunələri çalışmaları

Spread the love
Download jeju citrus

Əziz tələbələr, səhifəmizin bu bölməsində sizin üçün 2019 cu il DİM qəbul imtahanında olan dinləmə testlərinə nümunələr paylaşacağıq 다운로드. DİM imtahanında siziə kömək olacağına inanırıq.  Mətni dinləmək üçün üçbucaq işarəsinə sıxın. (click play) Bu səhifəni sizə Həsən Əlisoy müəllim hazırlayıb Bubble Fighter.

      1. LISTENING 61
Name
1.

Answer the question after listening the recording;   Sometimes dolphins  …  somebody's life.

2.

What is the mraning of "mammal"?

3.

Answer the question after listening the recording Maybe they can't talk with words, but they talk with … .

4.

Which statement is wrong according to the given text?

5.

Answer the question after listening the recording; -  They say dolphins bring good … .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!