LISTENING 62, Dim 2019cu il ingilis dili dinləmə testi nümunələri çalışmaları

Spread the love
Download the movie Bumblebee

Əziz tələbələr, səhifəmizin bu bölməsində sizin üçün 2019 cu il DİM qəbul imtahanında olan dinləmə testlərinə nümunələr paylaşacağıq Download Sean's Making Man. DİM imtahanında siziə kömək olacağına inanırıq.  Mətni dinləmək üçün üçbucaq işarəsinə sıxın. (click play) Bu səhifəni sizə Həsən Əlisoy müəllim hazırlayıb 피카츄배구.

      1. LISTENING 62

 

Name
1.

According to the passage, one of the givens is not what paper note-takers' brain do. 

2.

The word "prommotion" given in the listening means ... (open end)

3.

Complete the statement according to the text; When we write something down ... 

4.

What is the king for effective learning?

5.

Taking notes with pen and paper .....


 

 

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!