LISTENING 64, Dim 2019cu il ingilis dili dinləmə testi nümunələri çalışmaları

Spread the love
Crazy Arcade apk

Əziz tələbələr, səhifəmizin bu bölməsində sizin üçün 2019 cu il DİM qəbul imtahanında olan dinləmə testlərinə nümunələr paylaşacağıq Download the shortbus. DİM imtahanında siziə kömək olacağına inanırıq.  Mətni dinləmək üçün üçbucaq işarəsinə sıxın. (click play) Bu səhifəni sizə Həsən Əlisoy müəllim hazırlayıb Download the on-demand Korea video.

      1. LISTENING 64
Name
1.

Choose the wrong statement according to the listening material

2.

Which is not mentioned in the listening text?

3.

Answer the question according to the information on listening text; It is useful to have a home computer ....

4.

Answer according to the listening text;  You can go to the library ...

5.

According to the text;   Now a great number of people ....


One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!