LISTENING 64, Dim 2019cu il ingilis dili dinləmə testi nümunələri çalışmaları

Spread the love

Əziz tələbələr, səhifəmizin bu bölməsində sizin üçün 2019 cu il DİM qəbul imtahanında olan dinləmə testlərinə nümunələr paylaşacağıq. DİM imtahanında siziə kömək olacağına inanırıq.  Mətni dinləmək üçün üçbucaq işarəsinə sıxın. (click play) Bu səhifəni sizə Həsən Əlisoy müəllim hazırlayıb.

      1. LISTENING 64
Name
1.

Answer according to the listening text;  You can go to the library ...

2.

According to the text;   Now a great number of people ....

3.

Which is not mentioned in the listening text?

4.

Choose the wrong statement according to the listening material

5.

Answer the question according t o the listening material; Using computers you can ....


One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!