LISTENING 70, Dim 2019cu il ingilis dili dinləmə testi nümunələri çalışmaları

Spread the love
Download Rocky ost

Əziz tələbələr, səhifəmizin bu bölməsində sizin üçün 2019 cu il DİM qəbul imtahanında olan dinləmə testlərinə nümunələr paylaşacağıq 드라마 타짜. DİM imtahanında siziə kömək olacağına inanırıq.  Mətni dinləmək üçün üçbucaq işarəsinə sıxın. (click play) Bu səhifəni sizə Həsən Əlisoy müəllim hazırlayıb Virtual machine.

      1. LISTENING 70
Name
1. What is the main disadvantage of a big family?
2. What was the main benefit of having a big family?
3. Could children from poor families recieve a good education?
4.
What word from the listening text means "a set of circumstances that makes it possible to do something"?
5. Big families lived in poverty ao .... .  (according to the listening text)

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!