LISTENING 72, Dim 2019cu il ingilis dili dinləmə testi nümunələri çalışmaları

Spread the love
ebs hot dog

Əziz tələbələr, səhifəmizin bu bölməsində sizin üçün 2019 cu il DİM qəbul imtahanında olan dinləmə testlərinə nümunələr paylaşacağıq Download the New Three Kingdoms drama. DİM imtahanında siziə kömək olacağına inanırıq.  Mətni dinləmək üçün üçbucaq işarəsinə sıxın. (click play) Bu səhifəni sizə Həsən Əlisoy müəllim hazırlayıb PDF 파일 다운로드.

      1. LISTENING 72
Name
1. Which word in the listening text means "to keep someone or something safe from injury, damage, or loss"?
2. Which word in the listening text means "to move your head down and then up, sometimes several times, especially to show agreement, approval, or greeting, or to show something by doing this"?
3. Choose the correct  statement according to the listening test
4. They spent time ... .
5. It's not about money makes us rich, ... .

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!