LISTENING 8, Dim 2019cu il ingilis dili dinləmə testi çalışmaları

Spread the love
오픈소스

 

Əziz tələbələr, səhifəmizin bu bölməsində sizin üçün 2019 cu il DİM qəbul imtahanında olan dinləmə testlərinə nümunələr paylaşacağıq Download Google Sketchup 2018. DİM imtahanında siziə kömək olacağına inanırıq.  Mətni dinləmək üçün üçbucaq işarəsinə sıxın. (click play)

      1. LISTENING 8
  • LISTENING TEST 8
  • TEST WRITTEN BY HASAN ALISOY
  • LISTEN THE PASSAGE AND ANSWER 3 QUESTIONS 
  • FOR THIS YOU HAVE 15 MINUTES
  • GOOD LUCK 
Name
1.

Choose the correct variant. Oxford University ....

2.

Which word in the passage means "to speak or write about something without giving much information"?

3.

The passage is mainly about ....


436 downloads of Infinite Challenge
error: Content is protected !!