Listening text 1

Spread the love
크롬에서 유튜브

 

Əziz tələbələr, səhifəmizin bu bölməsində sizin üçün 2019 cu il DİM qəbul imtahanında olan dinləmə testlərinə nümunələr paylaşacağıq 예쁜 편지지. DİM imtahanında siziə kömək olacağına inanırıq.  Mətni dinləmək üçün üçbucaq işarəsinə sıxın. (click play)

      1. recording-20181006-080944
  • Mətni dinləyib aşağıda verilən testləri həll edin. 
  • Answer the questions after listening the text.  
Name
1.

1. Choose the best title.

2.

  • Choose the correct variant.   

  • Daniel Defoe was ... .

3.

Choose the wrong sentence.


잘로 pc
error: Content is protected !!