Qəbul Formatında informatika sınağı N1- 2018

Spread the love

 

  • Qəbul Formatında informatika sınağı N1- 2018
  • 25 sual 25 dəqiqə
  • Naxçıvan ş. MƏNTİQ VƏ İNFORMATİKA HAZIRLIĞI 100% nəticə üçün Elgün Şükürov m. - +994 70 501 82 09
  • UĞURLAR
Name
1.

0021;  Alqoritmin növləri: (Açıq tipli sual)

2.

005; Aşağıdakılardan hansı mütləq ünvan deyil? (MS Excel 2010)

3.

0015; Qovluq pəncərəsində hansı menyu yoxdur?(Windows 7)

4.

0011;   256 rəngli qrafik təsvir 512x256nöqtədən ibarət olarsa, o yaddaşda nə qədər yer tutar (Kilobayt)?

5.

0014; İnformasiyanın təsvir üsulları:

6.

7.

0022 - Aşağıdakılardan hansılar daxili və ya əsas yaddaşın növlərinə aiddir? (Açıq tipli sual)

8.

0012; İkilik say sistemində yazılmış ədədlərdən hansı 2510 ədədinə bərabərdir?

9.

10.

11.

001; Diskdə 2Kbayt neçə sektordur?

12.

0017; Aşagıdakı fraqment hansı görünüş rejiminə aiddir  (PowerPoint 2010)?


13.

0025;  Fərdi kompyuterlərdə bir simvolun kodlaşdırılması üçün nə qədər yer ayrılır?

14.

Aşağıdakı məlumatda verilmiş və ASCII-də kodlaşdırılmış müxtəlif simvolların sayını tapın. 0100001001000001010000101001101101011011

15.

  • 0020;  Aşağıdakı fikirlərdən neçəsi doğrudur:

  • Kontroller xarici qurğuların işini idarə edən proqramdır

  • Trekbol giriş qurğusudur

  • Foto və video qurğular daxiletmə qurğularıdır

  • Skaner daxiletmə- xaricetmə qurğusudur

  • audio plata rəqəmsal informasiyanı səs informasiyaya çevirir

16.

007;  Ana plata üzərində yerləşənləri seçin: (AÇIQ TİPLİ TEST)

17.

0024;  Klaviaturadan şriftlərin registrini (böyük şrift – kiçik şrift) hansı kombinasiya vasitəsilə dəyişmək olar?

18.

19.

20.

008; Verilənləri ötürülmə sürəti 40 Kbit/san olan modemin köməkliyi ilə həcmi 720 Kbayt olan faylı nə qədər vaxta göndərmək olar?

21.

002;  Aşağıdakılardan neçəsi tətbiqi proqram təminatına aiddir?  1. Fortran  2. AutoCad   3.Paint      4.AmiPro    5.Assembler6.Dilmanc  7. PC Tools Desktop

22.

0019;    1) x:= - y – 9;    2) y:= 8 – x ;    3) x:= y – x    alqoritminin yerinə yetirilməsi nəticəsində x = 56 olub. Alqoritmin yerinə yetirilməsinə qədər y dəyişəninin qiyməti neçə olmuşdur?

23.

24.

0023- Əməliyyat sisteminin yüklənməsi zamanı nə baş verir?

25.

0066; İnternetdə əsasən hansı təsvirlər tətbiq edilir?


 

error: Content is protected !!