Qəbul Formatında informatika sınağı N1- 2018

Spread the love
vld 다운로드

 

  • Qəbul Formatında informatika sınağı N1- 2018
  • 25 sual 25 dəqiqə
  • Naxçıvan ş. MƏNTİQ VƏ İNFORMATİKA HAZIRLIĞI 100% nəticə üçün Elgün Şükürov m. - +994 70 501 82 09
  • UĞURLAR
Name
1.

0019;    1) x:= - y – 9;    2) y:= 8 – x ;    3) x:= y – x    alqoritminin yerinə yetirilməsi nəticəsində x = 56 olub. Alqoritmin yerinə yetirilməsinə qədər y dəyişəninin qiyməti neçə olmuşdur?

2.

0022 - Aşağıdakılardan hansılar daxili və ya əsas yaddaşın növlərinə aiddir? (Açıq tipli sual)

3.

0011;   256 rəngli qrafik təsvir 512x256nöqtədən ibarət olarsa, o yaddaşda nə qədər yer tutar (Kilobayt)?

4.

5.

0017; Aşagıdakı fraqment hansı görünüş rejiminə aiddir  (PowerPoint 2010)?


6.

Aşağıdakı məlumatda verilmiş və ASCII-də kodlaşdırılmış müxtəlif simvolların sayını tapın. 0100001001000001010000101001101101011011

7.

002;  Aşağıdakılardan neçəsi tətbiqi proqram təminatına aiddir?  1. Fortran  2. AutoCad   3.Paint      4.AmiPro    5.Assembler6.Dilmanc  7. PC Tools Desktop

8.

001; Diskdə 2Kbayt neçə sektordur?

9.

007;  Ana plata üzərində yerləşənləri seçin: (AÇIQ TİPLİ TEST)

10.

  • 0020;  Aşağıdakı fikirlərdən neçəsi doğrudur:

  • Kontroller xarici qurğuların işini idarə edən proqramdır

  • Trekbol giriş qurğusudur

  • Foto və video qurğular daxiletmə qurğularıdır

  • Skaner daxiletmə- xaricetmə qurğusudur

  • audio plata rəqəmsal informasiyanı səs informasiyaya çevirir

11.

0024;  Klaviaturadan şriftlərin registrini (böyük şrift – kiçik şrift) hansı kombinasiya vasitəsilə dəyişmək olar?

12.

005; Aşağıdakılardan hansı mütləq ünvan deyil? (MS Excel 2010)

13.

14.

15.

16.

17.

0066; İnternetdə əsasən hansı təsvirlər tətbiq edilir?

18.

008; Verilənləri ötürülmə sürəti 40 Kbit/san olan modemin köməkliyi ilə həcmi 720 Kbayt olan faylı nə qədər vaxta göndərmək olar?

19.

0015; Qovluq pəncərəsində hansı menyu yoxdur?(Windows 7)

20.

0023- Əməliyyat sisteminin yüklənməsi zamanı nə baş verir?

21.

22.

0021;  Alqoritmin növləri: (Açıq tipli sual)

23.

0025;  Fərdi kompyuterlərdə bir simvolun kodlaşdırılması üçün nə qədər yer ayrılır?

24.

0012; İkilik say sistemində yazılmış ədədlərdən hansı 2510 ədədinə bərabərdir?

25.

0014; İnformasiyanın təsvir üsulları:


 

윈도우10 gpedit.msc 카카오톡 pc Download Dr. Management Download ghost keyloggers
error: Content is protected !!