Listening 103

Spread the love

Testə başlamadan öncə mətni 2 dəfə dinləyin.
Online Quiz üçün sizə 15 dəqiqə
vaxt verilir.
Həsən Əlisoy m.
İngilis Dili Abituriyent və Magistratura hazırlığı. Naxçıvan ş.
051 357 23 07

1. Choose the wrong statement.
2. Who speaks in the listening text?
3. Choose the wrong statement.
4. I love ... . I have a .... garden.
5. ... has a garden too.
6. My garden is ... my house.
7. My name is ... .
8. Which isn't given in the listening text?