WINDOWS QUIZ 1, 25 sual 25 deqiqe

Spread the love

 

  • WINDOWS QUIZ 1
  • 25 sual 25 dəqiqə 
  • İNGİLİS DİLİ MAGİSTRATURA, ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • HƏSƏN M.  050 998 98 11
Name
1.

0033-  Windows 7 ƏS-də Computer pəncərəsinin əsas funksiyası nədən ibarətdir?

2.

00116 - Windows mühitində axtarış pəncərəsini açmaq üçün hansı menyudan istifadə olunur?

3.

001116 - HansıWindows-da pəncərə növlərindən sayıla bilməz?

4.

0010I  Fayla gedən yol:

5.

00114 - rgb*.bmp yazılışında ulduz işarəsi nə ola bilər?

6.

001120 - Fayl nədir?

7.

0036; Word-də “Save as” (сохранить как) əmrinin köməyi ilə nəyi dəyişmək olmaz?

8.

001114-  Hər hansı proqram təminatının kompüteri açan zaman avtomatik icra olunmasını həyata keçirmək üçün lazım olan pəncərəni hansı keçidlər ilə açmaq olar?

9.

0021 - Windows 7 ƏS-də kompyuterdə mövcud olan proqramları nizamlamaq üçün Control Panel-dən hansı əmrdən istifadə olunur?

10.

00119 - Kontekst menyusunun bir sıra əmrləri boz şriftlə görsənir. Bu nəyi bildirir?

11.

0041; Cari disk...

12.

0045; İnformasiyanın ən kiçik ölçü vahidi nədir?

13.

0028 - Aşağıdakılardan hansı şəbəkə ƏS-dir?

14.

0029 - Aşağıdakılardanhansıfaylsistemidir?

15.

0044; Aşağıdakılardan hansı birməsələli əməliyyat sistemidir?

16.

0046-   “İnformatika” sözündə neçə bit informasiya var?

17.

00118 - Windows əməliyyat sistemində bir pəncərədən digər pəncərəyə keçmək uçun nə etmək lazimdir?

18.

001118 - Aşağıdakılardan hansı Windows 7 ƏS-nin əsas interyesidir?

19.

0039; Disklərin cığırları niyə sektorlara bölünür?

20.

0037;  Aşağıdakılardan hansı düz deyil (Windows-da)?

21.

0022 - Windows 7 ƏS-də hər hansı bir proqram simgəisinin yanındakı ► işarə nəyi bildirir?

22.

0025 -  Windows 7 ƏS-də siçanın göstəricini dəyişmək üçün hara müraciət etmək lazımdır?

23.

0035; Excel fayllarının genişlənməsini göstərən variant hansıdır?

24.

00112; Windows istifadəçiyə hansı tip interfeys təqdim edir?

25.

0030-  Server və Workstation hansı ƏS-ninnövləridir?


error: Content is protected !!