WINDOWS QUIZ 1, 25 sual 25 deqiqe

Spread the love
air video hd 다운로드

 

  • WINDOWS QUIZ 1
  • 25 sual 25 dəqiqə 
  • İNGİLİS DİLİ MAGİSTRATURA, ABİTURİYENT İMTAHANLARI HAZIRLIQ 
  • NAXÇIVAN Ş.
  • HƏSƏN M.  050 998 98 11
Name
1.

0030-  Server və Workstation hansı ƏS-ninnövləridir?

2.

001115 -  Ekranın hər hansı bir hissəsinin şəklini çəkən standart proqram hansıdır?

3.

0029 - Aşağıdakılardanhansıfaylsistemidir?

4.

0022 - Windows 7 ƏS-də hər hansı bir proqram simgəisinin yanındakı ► işarə nəyi bildirir?

5.

0041; Cari disk...

6.

0035; Excel fayllarının genişlənməsini göstərən variant hansıdır?

7.

0028 - Aşağıdakılardan hansı şəbəkə ƏS-dir?

8.

00116 - Windows mühitində axtarış pəncərəsini açmaq üçün hansı menyudan istifadə olunur?

9.

0027 - Windows 10 ƏS-dədiskin optimallaşdırılması hansı əmr vasitəsilə həyata keçirilir?

10.

0032 - Windows 7 ƏS-nin Explorer proqramının funksiyası nədən ibarətdir?

11.

0036; Word-də “Save as” (сохранить как) əmrinin köməyi ilə nəyi dəyişmək olmaz?

12.

00111; Aşağıdakılardan hansı qovluğun kontekst menyusuna aid deyil ?

13.

0046-   “İnformatika” sözündə neçə bit informasiya var?

14.

00113 - İdarəetmə panelinin (Control Panel) funksiyaları nələrdir?

15.

001118 - Aşağıdakılardan hansı Windows 7 ƏS-nin əsas interyesidir?

16.

00118 - Windows əməliyyat sistemində bir pəncərədən digər pəncərəyə keçmək uçun nə etmək lazimdir?

17.

0024 -  Aşağıdakılardan hansı ƏS-dir?  (Açıq test)

18.

00117  - Windows əməliyyat sistemində proqramı yukləmək ucun ..

19.

0044; Aşağıdakılardan hansı birməsələli əməliyyat sistemidir?

20.

0043; Alqoritmin bir məsələnin deyil, bütöv sinif məsələlərin həllini təmin etməsi xassəsi necə adlanır?

21.

0038; Aşağıdakılardan hansı düz deyil (Excel-də)?

22.

00119 - Kontekst menyusunun bir sıra əmrləri boz şriftlə görsənir. Bu nəyi bildirir?

23.

00115 - Aşağıdakılardan hansı Windows ƏS-nin qrafik interfeysidir?

24.

00112; Windows istifadəçiyə hansı tip interfeys təqdim edir?

25.

0021 - Windows 7 ƏS-də kompyuterdə mövcud olan proqramları nizamlamaq üçün Control Panel-dən hansı əmrdən istifadə olunur?


일루전 Download youtube multi 레디플레이원 다운로드 python ftp 파일 다운로드
error: Content is protected !!